fbpx
Перейти до вмісту

Условия и положения

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг охорони 

(публічний договір приєднання)

Місто Запоріжжя

Редакція станом на 01 лютого 2021 року

Фізична особа-підприємець Святовець Дмитро Вікторович реєстраційний номер: 3215504576 від 01.12.2020 року (далі по тексту – Компанія), зареєстрований: Україна, 69071, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 119, кв. 268, який здійснює охоронні послуги на підставі ліцензії, наданої на підставі Наказу МВС України № 884 від 21.12.2020 року.

Керуючись ст.ст. 6, 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти даний Договір публічної оферти про надання послуг охорони шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому на нижченаведених умовах.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, які використовуються у цьому Договорі, мають наступне значення:

Акцепт Договору – повне та безумовне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти (приєднання), тобто цього Договору шляхом здійснення клієнтом – фізичною особою, наступних конклюдентних дій: 

 • встановлення Мобільного Додатку на Пристрій Клієнта; 
 • реєстрація Клієнта в Системі; 
 • натиск в полі «Я приймаю умови» (встановлення відмітки зі знаком «Галочка» в реєстраційній формі), що підтверджується ознайомленням та згодою Клієнта з умовами цієї Оферти;
 • ознайомлення з політикою конфіденційності Компанії та надання згоди на обробку персональних даних Клієнта;
 • здійснення Клієнтом оплати за обраний пакет послуг.

Після чого Клієнт вважається, таким, що здійснив акцепт Публічної Оферти Компанії та між Сторонами виникають договірні відносини, які регулюються положеннями цього Договору. 

Група швидкого реагування або ГШР – група співробітників Охоронної компанії, яка діє відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність», екіпірована згідно зі всіма вимогами, яка безпосередньо надає послуги Клієнту у разі подачі ним Сигналу про допомогу.

Зона покриття – перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах, яких Клієнт може подати Сигнал про допомогу та отримати Охоронні послуги. 

Клієнт – фізична особа, яка акцептувала даний Договір та яка пройшла Реєстрацію в Системі. 

Кнопка виклику допомоги – графічний елемент Мобільного Додатка, який відображається на екрані Пристрою Клієнта, призначений для відправки Сигналу про допомогу.

Контакти для екстреного зв’язку – номер телефону контактної особи, зазначений Клієнтом у особистому кабінеті.

Мобільний Додаток – програмне забезпечення MAIN GUARD, доступне до безоплатного завантаження в Google Play та Apple App Store, яке встановлюється на особистих Пристроях Клієнта та призначене для передачі Сигналу про допомогу та актуалізації відомостей про місцезнаходження Клієнта. 

Особистий кабінет – особистий обліковий запис Клієнта, який є сукупністю веб-сторінок в Системі, який містить особисто надані Клієнтом персональні дані, його зображення, інші відомості, необхідні охоронній Компанії з метою надання послуг за даним Договором, а також відомостей про стан Особового рахунку та історію користування Системою. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом за допомогою номеру телефону, якій зазначається Клієнтом при реєстрації.

Особовий рахунок – віртуальний рахунок в Системі, на якому фіксуються платежі Клієнта та суми грошових коштів, списані з платежів Клієнта в якості оплати за Послуги за цим Договором. 

Охоронна компанія (суб’єкт охоронної діяльності) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який здійснює охоронну діяльність на підставі відповідної ліцензії та діє на підставі укладеного з Компанією Договору про надання Охоронних послуг.

Охоронні послуги – діяльність суб’єкта охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я Клієнта, як фізичної особи, шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб. За цим Договором Охоронні послуги не передбачають охорону будь-якого майна або власності. 

Персональні дані – будь-яка особова інформація про фізичну особу – Клієнта, яка дозволяє його ідентифікувати, надана Клієнтом при Реєстрації в Системі та заповнена у Особистому кабінеті.

Послуги – послуги Компанії, які надаються Клієнту в рамках цього Договору.

Пристрій – смартфон, смарт-годинник, інший мобільний пристрій з встановленою операційною системою Android, IOS, яка забезпечує обмін даними з використанням технології GSM/LTE, GPS, GPRS/EDGE, Wi-Fi, які відповідають системним вимогам та сумісне з Мобільним додатком.

Публічна оферта – пропозиція Компанії, викладена в формі даного Договору, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір на умовах приєднання згідно ст.634 ЦКУ. Оферта є публічною та згідно зі ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

Реєстрація – заповнення фізичною особою Реєстраційної форми в Системі шляхом внесення персональних даних, номера телефону.

Сайт – сукупність програм для електронно-обчислювальних машин та іншої інформації, яка міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» за доменним ім’ям https://mineguard.com/.

Сигнал про допомогу – дані, які передаються від Пристрою Клієнта, який знаходиться в Зоні покриття Системи, з метою встановлення місцезнаходження Клієнта, а також надання йому Охоронних послуг.

Система мобільного додатку MG – програмний комплекс, доступний через Мобільний додаток, який використовується з метою надання послуг Клієнтам за цим Договором, у тому числі, який забезпечує прийом та передачу «Сигналу про допомогу» від Клієнта до групи швидкого реагування Охоронної компанії з метою надання Клієнту Охоронних послуг. 

ID Клієнта – унікальний номер, у цифровому вираженні, який надається кожному Клієнту системою при його реєстрації та дає змогу його ідентифікації. 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОКИ ДОГОВОРУ

  • В порядку та на умовах визначених цим Договором Клієнт уповноважує, а Компанія за допомогою Системи та Мобільного додатку надає Клієнту комплекс охоронних послуг, у тому числі послуги із замовлення у суб’єктів охоронної діяльності Охоронних послуг з охорони Клієнта, як фізичної особи у випадках виникнення реальної загрози життю та здоров’ю Клієнта.
  • В рамках цього Договору Компанія також надає послуги Клієнту з реєстрації в             Системі, збір, систематизацію, обробку, зберігання та передачу Персональних даних Клієнта, встановлення місцезнаходження Клієнта в режимі онлайн у випадку натиску Клієнтом Кнопки виклику допомоги та інші послуги, які передбачені цим Договором.

      

  • Охоронні послуги за цим Договором надаються Клієнту шляхом використання Мобільного Додатку та натиску на пристрої Клієнта Кнопки виклику допомоги після акцептування Договору і згоди зі всіма його положеннями за наступним порядком:
   • РЕЄСТРАЦІЯ:
 • 1. Завантаження та запуск додатку;
 • 2. Введення свого особистого номеру телефону;
 • 3. Отримання на свій номер телефону СМС повідомлення з кодом для реєстрації; 
 • 4. Введення коду з СМС;
 • 5. Зазначення картинки (обов’язково), зазначення ПІБ (обов’язково), адреси             E-mail (не обов’язково);
 • 6. Зазначення дати народження (обов’язково), номер батьків/родичів або законної довіреної особи (обов’язково, якщо клієнт не досяг 18 років), домашня адреса (не обов’язково).
   • АВТОРИЗАЦІЯ:
 • 1. Запуск додатку після реєстрації;
 • 2. Введення свого номеру телефону;
 • 3. Отримання на свій номер телефону СМС повідомлення з кодом для авторизації; 
 • 4. Введення коду з СМС.
   • ОПЛАТА:
 • 1. Після реєстрації та авторизації;
 • 2. Обрати необхідний тарифний план;
 • 3. Здійснити оплату зручним способом запропонованим на сайті.
   • АКТИВАЦІЯ ПОСЛУГИ (ВИКЛИК ДОПОМОГИ):
 • 1. Після реєстрації, авторизації та оплати послуга активується;
 • 2. При натиску на Кнопку виклику допомоги та утриманні її протягом 2-х секунд до охоронного підприємства надійде Сигнал про допомогу;
 • 3. Очікувати прибуття Групи швидкого реагування за координатами знаходження.
   • У разі відсутності підписки та оплати за неї у Компанія вправі зупинити надання охоронних послуг.
  • Охоронні послуги за цим Договором надаються Клієнту шляхом спрямування за місцезнаходженням Клієнта Групи швидкого реагування охоронних компаній, які після прибуття до Клієнта забезпечують практичне здійснення передбачених законодавством  заходів з охорони Клієнта шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб.  
  • Прибувши за замовленням Клієнта ГШР здійснює заходи з охорони Клієнта до     моменту забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я Клієнта, тобто припинення реальної загрози для Клієнта з боку третіх осіб, після чого Охоронна услуга вважається наданою Клієнту у повному обсязі. 
  • Якщо інше не буде передбачено за окремою домовленістю Сторін в кожній конкретній ситуації, максимальний час находження ГШР біля Клієнта після припинення реальної загрози не може перевищувати 15 хвилин.
  • Послуги, у тому числі Охоронні, надаються Клієнту виключно на сухопутній території і в межах Зони покриття, та не надаються на території, яка є приватною (будинки, квартири, будь які домоволодіння) за виключенням, якщо Клієнтом надано документи, що підтверджують законність перебування та знаходження на цій території. Також послуги не надаються на території, яка віднесена до залізничних, водних, авіа об’єктів та транспорту, місцях масових спортивних заходів та ін.
  • Охоронні послуги надаються Клієнту виключно в частині забезпечення його особистою безпекою та не розповсюджуються на охорону майна або іншої власності Клієнта.
  • Охоронні послуги не надаються Клієнту, який скоює адміністративне або кримінальне правопорушення або намагається їх скоїти.
  • Приймаючи умови Договору шляхом його Акцептування, Клієнт підтверджує своє   усвідомлення та ознайомлення зі змістом Договору та приймає всі умови Договору, у тому числі порядок реєстрації та надання послуг, а також їх оплати.
  • Договір укладається на строк не менше 1 місяця з моменту його акцептування та здійснення оплати. У подальшому Договір поновлюється у разі завчасної оплати (до 20 числа останнього місяця у якому Послуга була оплачена). 

1.12. Зона покриття – Клієнт може подати Сигнал про допомогу та отримати Охоронні послуги від Компанії в межах міста Запоріжжя. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для отримання Послуг за цим Договором Клієнт:

2.1.1. реєструється в Системі, заповнює Реєстраційну форму, ознайомлюється з політикою конфіденційності Компанії, надає згоду на обробку персональних даних, вносить в Особистий кабінет Персональні дані, особове фото, іншу інформацію, необхідну для надання Послуг за Договором;

2.1.2. встановлює програмне забезпечення (Мобільний додаток) на особистий Пристрій та проходить авторизацію;

2.1.3. обирає тарифний план та здійснює оплату Компанії згідно з діючими тарифами;

2.1.4. у разі виникнення реальної загрози особистій безпеці, життю та здоров’ю Клієнта в межах Зони покриття, Клієнту необхідно подати Сигнал про допомогу (відправити координати місцезнаходження)  шляхом натиску на своєму пристрої Кнопки виклику допомоги та утриманням її протягом 2-х секунд. Після отримання координат місцезнаходження Клієнта, до нього вирушає Група швидкого реагування та здійснює всі передбачені законодавством заходи з його охорони, до моменту забезпечення повної безпеки життя та здоров’я, тобто припинення реальної загрози для Клієнта;

2.1.5. при наданні охоронних послуг ГШР користується всіма правами, передбаченими Законом України «Про охоронну діяльність», у тому числі протидіють порушникам, застосовуючи заходи фізичного впливу, а також спеціальні засоби, повідомляють органи Національної поліції про скоєння такими особами адміністративних та кримінальних правопорушень та інше.

2.2. Підтвердження факту прибуття ГШР та надання Охоронних послуг:

2.2.1. Факт прибуття ГШР за Сигналом про допомогу Клієнта та надання останньому Охоронних послуг фіксується в електронному звіті, який заповнюється співробітником ГШР, яка прибула на виклик та вноситься в Систему.

2.3. Неможливість виявлення Клієнта:

2.3.1. У разі, якщо після прибуття ГШР, за Сигналом про допомогу за координатами місцезнаходження Клієнта, не може виявити останнього, співробітники ГШР застосовують всі необхідні та можливі дії для пошуку Клієнта.

2.3.2. У разі, якщо Клієнт не був виявлений, ГШР інформує про такий факт осіб, зазначених як «Контакти для екстреного зв’язку» в особистому кабінеті.

2.4. Клієнт усвідомлює, розуміє та погоджується, що будь який виклик Сигналу про допомогу (здійснений самим Клієнтом або третіми особами) призводить до безумовного та невідкладного виклику ГШР, незалежно від того, чи був направлений Сигнал про допомогу за волею Клієнта або з його необережності, помилки чи за неправдивою інформацією. Кожен виїзд ГШР є підставою для оплати Клієнтом Охоронних послуг згідно тарифам.

2.5. Клієнт усвідомлює, розуміє та погоджується, що для надання належних Охоронних послуг ГШР може вести аудіо, фото та відео зйомку. Клієнт погоджується з аудіо, фото та відео фіксацією, яку проводить ГШР, яка прибула на Сигнал про допомогу, направлений Клієнтом. 

2.6. Призупинення та відновлення надання Послуг:

2.6.1. Клієнт має право зупинити отримання ним, Послуг за цим Договором шляхом направлення листа Компанії на електронну адресу [email protected], з вимогою про тимчасове призупинення надання послуг з Охорони. Послугу буде призупинено протягом 24 годин з моменту отримання та розгляду Компанією листа Клієнта.

2.6.2. Для відновлення отримання Послуг Клієнт повинен звернутися із відповідним листом на електронну адресу [email protected], після чого протягом 24 годин постачання послуг буде відновлене.

3. ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

Вартість Послуг, а також Послуг з охорони встановлюється Компанією на Сайті в розділі «Тарифи» та включають:

Абонентську плату – фіксована плата, яка є винагородою Компанії за Послуги, надані в рамках цього Договору за визначений період (місяць, квартал, рік і таке ін. в залежності від обраного Тарифу). Розмір абонентської плати залежить від обраного Клієнтом «Тарифного плану» та способу надання Послуг;

Виїзд ГШР – плата, яка є компенсацією Компанії, сплачена на користь Охоронної компанії за здійснення виїзду ГШР до Клієнта при подачі ним Сигналу про допомогу та/або надання охоронних послуг.

3.1. Послугу Клієнт отримує особисто та право на її отримання не може бути передано ним іншій особі. Вартість щомісячних послуг, обирається Клієнтом самостійно, за тарифним планом, встановленим Компанією https://mineguard.com. Перший виклик в місяць безкоштовний, вартість кожного наступного виклику становить 100 гривень.

3.2. Компанія надає Послуги Клієнту особисто на умовах повної оплати та активує сервіс для Клієнта в 00:00 наступного дня після отримання коштів від Клієнта на розрахунковий рахунок Компанії згідно обраного тарифу. Внесені Клієнтом кошти відображаються в Особистому кабінеті Клієнта, який дозволяє Клієнту їх контролювати. 

3.3. Абонентська плата та компенсація виїзду ГШР знімаються з рахунку Клієнта згідно з умовами, зазначеними в обраному Тарифному плані. У разі відмови Клієнта від послуг після оплати, остання не повертається.

3.4. Для продовження обслуговування (отримання Послуг) за раніше обраним тарифним планом Клієнт зобов’язаний оплатити обслуговування на наступний період не пізніше, чим за 5 (п’ять) днів до його початку. У протилежному випадку, після закінчення оплаченого Клієнтом періоду, обслуговування та можливість подачі Сигналу про допомогу призупиняється до моменту отримання від Клієнта оплати.

3.5. Вартість послуг може бути змінена Компанією в односторонньому порядку з обов’язковою публікацією нових тарифів на Сайті, повідомленням Клієнта на електрону пошту та/або через Особистий кабінет.

3.6. Всі оплати за даним договором здійснюються в національній валюті України – гривні Клієнтом із зазначенням своїх ПІБ або ID шляхом, тобто здійснення оплати на банківський рахунок Компанії, реквізити якої зазначені в цьому Договорі або Особистому кабінеті Клієнта через Мобільний додаток.

3.7. Компанія має право автоматично списувати суму чергового платежу, згідно обраного Клієнтом тарифного плану, за наступний період, якщо це дозволено банком Клієнта. У випадку коли банківська карта виготовлена в іншій валюті платежу, не передбаченої Договором, банк-емітент може стягувати додаткову плату за конвертацію, відповідно до встановлених тарифів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. на отримання охоронної Послуги відповідно до умов Договору;

4.1.2. на отримання відомостей та інформації про отримувану Послугу;

4.1.3. на призупинення отримання Послуги;

4.1.4. на нерозголошення персональних даних та інформації, яка стала відома Компанії;

4.1.5.на інші права, передбачені Договором;

4.1.6.на відшкодування збитків внаслідок заподіяної шкоди особисто Клієнту з вини Компанії.

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. добросовісно виконувати умови Договору;

4.2.2. надавати правдиву, точну та повну інформацію в ході Реєстрації та у Особистому кабінеті;

4.2.3. своєчасно оплачувати Послуги Компанії;

4.2.4. самостійно наглядати за технічною справністю та працездатністю Пристрою;

4.2.5. у разі виявлення несанкціонованого доступу до Особистого кабінету, змінити паролі до доступу та повідомити про це Компанію на електронну адресу;

4.2.6. не передавати третім особам своє право на надання охоронної послуги та дані для входу до Особистого кабінету; 

4.2.7.оновлювати Мобільний додаток та відслідковувати зміни до Договору на сайті.

4.3. Права Компанії:

4.3.1. Компанія має право на внесення змін до Договору в односторонньому порядку;

4.3.2. Компанія має право не надавати Послугу у разі: надання Клієнтом недостовірної, неточної або наданої з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України інформації; порушень умов Договору; експлуатації Клієнтом несправного Пристрою; наявність спору між Сторонами про умови надання Послуги; розповсюдження Клієнтом недостовірної та такої, що порочить ділову репутацію Компанії інформації; невиконання рекомендацій Компанії з питань надання йому Послуги; у разі вчинення Клієнтом адміністративного або кримінального правопорушення; 

4.3.3. оновлювати Мобільний додаток; вносити зміни до Публічної оферти та Договору;

4.3.4. залучати до надання Послуги інші охоронні компанії для виконання своїх зобов’язань за цим Договором;

4.3.5. не реагувати на Сигнали, що надходять з поза меж Зони покриття, про що Клієнт негайно повідомляється телефонним дзвінком або відповідним СМС.

4.4. Компанія зобов’язується:

4.4.1. своєчасно та якісно надавати Послугу відповідно до умов Договору;

4.4.2. зберігати персональні дані Клієнта та інформацію отриману в результаті надання Послуги;

4.4.3. надавати відомості та інформацію про Послугу що надається Клієнту за його вимогою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ТА

ОБМЕЖЕННЯ СТОРІН

5.1. У разі порушення зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.1.2. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконати зобов’язання за договором у разі настання форс-мажорних обставин;

5.1.3. завантаження будь якої інформації до Мобільного додатку Клієнта здійснюється самостійно та клієнт самостійно відповідає за втрату інформації з його Пристрою, завантаження на нього шкідливого програмного обладнання, яке унеможливило його працездатність;  

5.1.4. Компанія не гарантує відсутність можливих технічних помилок в роботі програмного забезпечення Сайту та Мобільного пристрою. Компанія зобов’язується вживати всіх заходів для усунення технічних помилок, аварій, поламок у максимально короткі строки.

5.2. Компанія не несе відповідальності за:

5.2.1. помилки, неточності, неправдиву інформацію що надані Клієнтом під час реєстрації;

5.2.2. зберігання майна Клієнта;

5.2.3. втрату, викрадення, незаконне розповсюдження інформації та відомостей, які стали відомі Клієнту під час надання Послуги;

5.2.4. за неналежне виконання Послуги внаслідок: зупинення функціонування шляхів сполучення або окремих частин доріг та автомагістралей; стихійних лих, що унеможливлюють надання Послуги; збоїв в електричної мережі та відсутності Інтернет-з’єднання;

5.2.5. Компанія несе відповідальність за зобов’язання за даним Договором згідно умов оплачених Клієнтом послуг та за жодних обставин не відшкодовує збитки та втрачену вигоду. Всі інші спори, щодо заподіяння шкоди Компанії або Клієнту вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Умови політики зберігання, обробки, захисту, персональних даних зазначені на сайті https://mineguard.com та є невід’ємною частиною Договору (додаток 1).

6. ЗБІР ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

6.1. Акцептуючи цей Договір, Клієнт дає свою згоду на обробку Компанією своїх персональних даних та погоджується з політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору (додаток 1).

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у разі настання обставин нездоланого характеру (форс-мажор), які сторони не могли передбачити (стихійні лиха, бойові дії, терористичні акти та ін.). Перелік форс-мажорних обставин визначений чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

8.1. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів та переписки або у судовому порядку згідно законодавства України за місцезнаходженням Компанії.

8.2. Клієнт вправі звернутися до Компанії із відповідним звернення на її електронну адресу та отримати протягом 30 днів обґрунтовану відповідь на електронну адресу Клієнта або в його Особистий кабінет.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір припиняється у разі:

9.1.1. виконання його предмету за сплачений період і відсутності подальшої оплати;

9.1.2. домовленості Сторін;

9.2.3. повідомлення Компанією на електронну адресу Клієнта у разі суттєвого порушення останнім Умов Договору;

9.1.3. в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцептування (погодженням з ним) Клієнтом та свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом його умов.

10.2. Цей Договір складений письмово у вигляді електронного документу та не потребує підписання у паперовій формі.

11. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

Фізична особа-підприємець – Святовець Дмитро Вікторович.

Реєстраційний номер: 3215504576 від 01.12.2020 року.

Місцезнаходження: Україна, 69071, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Чарівна, буд.119, кв.268.

Контакти: [email protected]

Схожі статті
личная охрана
Когда нужна личная охрана?

В современном мире обеспечение собственной безопасности и своих близких становится все более важным. Частное охранное предприятие Mine Guard специализируется на предоставлении высококвалифицированных телохранителей, готовых гарантировать