fbpx
Перейти до вмісту

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг охорони

(публічний договір приєднання)

Місто Запоріжжя. Редакція станом на 2022-2023 роки

Фізична особа-підприємець Святовець Дмитро Вікторович, реєстраційний номер: 3215504576 від 01.12.2020 року (далі по тексту – Компанія/Виконавець), зареєстрований: Україна, 69071, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 119, кв. 268, який здійснює охоронні послуги на підставі ліцензії, наданої на підставі Наказу МВС України № 884 від 21.12.2020 року.

Керуючись ст.ст. 6, 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти даний Договір публічної оферти про надання послуг охорони шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому на нижченаведених умовах.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, які використовуються у цьому Договорі, мають наступне значення:

Акцепт Договору – повне та безумовне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти (приєднання), тобто цього Договору шляхом здійснення клієнтом – фізичною особою, наступних конклюдентних дій: 

 • продаж та поставка охоронного обладнання;
 • монтажні та/або демонтажні роботи охоронного обладнання;
 • пусконалаго́джувальні роботи та обслуговування охоронного обладнання;
 • встановлення Мобільного Додатку на Пристрій Клієнта; 
 • реєстрація Клієнта в Системі; 
 • натиск в полі «Я приймаю умови» (встановлення відмітки зі знаком «Галочка» в реєстраційній формі), що підтверджується ознайомленням та згодою Клієнта з умовами цієї Оферти;
 • ознайомлення з політикою конфіденційності Компанії та надання згоди на обробку персональних даних Клієнта;
 • здійснення Клієнтом оплати за обраний пакет послуг;
 • інші послуги.

Після чого Клієнт вважається, таким, що здійснив акцепт Публічної Оферти Компанії та між Сторонами виникають договірні відносини, які регулюються положеннями цього Договору. 

Відповідальна особа – це фізична особа, яка уповноважена (призначена) Замовником на прийняття рішень та здійснення відповідних дій щодо охорони Об’єкта згідно Договору у будь-який час доби.

Група швидкого реагування або ГШР – група співробітників Охоронної компанії, яка діє відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність», екіпірована згідно зі всіма вимогами, яка безпосередньо надає послуги Клієнту у разі подачі ним Сигналу про допомогу.

Зона покриття – перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах міста Запоріжжя, в межах якого Клієнт може подати Сигнал про допомогу та отримати Охоронні послуги. 

Клієнт / Замовник / Покупець– фізична або юридична особа, яка акцептувала даний Договір та яка пройшла Реєстрацію в Системі. 

Контакти для екстреного зв’язку – номер телефону контактної особи, зазначений Клієнтом у особистому кабінеті.

Мобільний Додаток – програмне забезпечення MІNЕ GUARD, доступне до безоплатного завантаження в Google Play та Apple App Store, яке встановлюється на особистих Пристроях Клієнта та призначене для передачі Сигналу про допомогу та актуалізації відомостей про місцезнаходження Клієнта. 

НО – наряд Охорони, який залучається для реагування на інформацію про спрацювання сигналізації Об’єкта.  

Обслуговування – забезпечення функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, а саме перевірок сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з експлуатації, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації.

Особистий кабінет – особистий обліковий запис Клієнта, який є сукупністю веб-сторінок в Системі, який містить особисто надані Клієнтом персональні дані, його зображення, інші відомості, необхідні охоронній Компанії з метою надання послуг за даним Договором, а також відомостей про стан Особового рахунку та історію користування Системою. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом за допомогою номеру телефону, якій зазначається Клієнтом при реєстрації.

Особовий рахунок – віртуальний рахунок в Системі, на якому фіксуються платежі Клієнта та суми грошових коштів, списані з платежів Клієнта в якості оплати за Послуги за цим Договором. 

Охорона – комплекс організаційно-технічних заходів по забезпеченню збереження майна, що знаходиться на об’єкті, від протиправних посягань на нього сторонніх осіб у визначений Договором період.  

Об’єкт – приміщення, призначене для зберігання майна, грошових коштів та інших цінностей, яке відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними конструкціями (капітальними або некапітальними стінами), охороняється за допомогою пульту централізованого спостереження (далі ПЦС) і обладнане системою охоронної сигналізації.

Охоронна компанія (суб’єкт охоронної діяльності) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який здійснює охоронну діяльність на підставі відповідної ліцензії та діє на підставі укладеного з Компанією Договору про надання Охоронних послуг.

Охоронні послуги – діяльність суб’єкта охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення безпеки Об’єкту шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб. 

Персональні дані – будь-яка особова інформація про фізичну особу – Клієнта, яка дозволяє його ідентифікувати, надана Клієнтом при Реєстрації в Системі та заповнена у Особистому кабінеті.

Період охорони – це час з моменту прийняття майна, що знаходиться на об’єкті, під охорону на період до моменту його зняття з охорони.

Послуги – послуги Компанії, які надаються Клієнту в рамках цього Договору.

Пристрій – смартфон, смарт-годинник, інший мобільний пристрій з встановленою операційною системою Android, IOS, яка забезпечує обмін даними з використанням технології GSM/LTE, GPS, GPRS/EDGE, Wi-Fi, які відповідають системним вимогам та сумісне з Мобільним додатком.

Публічна оферта – пропозиція Компанії, викладена в формі даного Договору, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір на умовах приєднання згідно ст.634 ЦКУ. Оферта є публічною та згідно зі ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

ПЦС (пункт централізованого спостереження) – центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень;

Реєстрація – заповнення фізичною особою або повноважного представника юридичної особи Реєстраційної форми в Системі шляхом внесення персональних даних, номера телефону та інших даних обумовлених умовами договору.

Сайт – сукупність програм для електронно-обчислювальних машин та іншої інформації, яка міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет».

Сигналізація – сукупність спільно діючих технічних засобів, які призначені для передачі сповіщень на ПЦС.

Спостереження – комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються у визначений Договором період часу за допомогою апаратури централізованого спостереження за станом сигналізації об’єкта з метою отримання по каналам зв’язку на ПЦС сповіщень про зміну технічних параметрів, що контролюються.

Спрацювання сигналізації – сповіщення про перехід сигналізації з режиму «СПОСТЕРЕЖЕННЯ» в режим «ТРИВОГА».

Терміновий виклик НО – натискання відповідальною особою Замовника тривожної кнопки для термінового виїзду НО на ОБ’ЄКТ.

ID Клієнта – унікальний номер, у цифровому вираженні, який надається кожному Клієнту системою при його реєстрації та дає змогу його ідентифікації. 

 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОКИ ДОГОВОРУ
  • Компанія, за замовленням Замовника зобов’язується поставити охоронне обладнання, а Замовник – прийняти та оплатити його на умовах цього Договору. За поставку охоронного обладнання, Замовник виплачує Компанії грошові кошти згідно виставлених рахунків.
  • Компанія, за замовленням Замовника зобов’язується провести монтажні та налагоджувальні роботи охоронного обладнання, а Замовник – прийняти та оплатити його роботи на умовах цього Договору. За монтажні та налагоджувальні роботи охоронного обладнання Замовник виплачує Компанії грошові кошти згідно виставлених рахунків.
  • Замовник передає, а Компанія приймає під охорону об’єкти та майно, що знаходиться на цих об’єктах. За охорону Об’єкта Замовник виплачує Компанії грошові кошти згідно виставлених рахунків.

 • Вказівки Виконавця стосовно виконання встановленого режиму охорони, по питанням впровадження та утримання сигналізації відповідно до діючих нормативних актів є обов’язковим для Замовника.
 • Порядок приймання-здачі об’єктів, в тому числі по охороні майна на об’єктах, обладнаних сигналізацією і підключених до ПЦС, регулюється Інструкцією про порядок приймання (здавання) об’єктів та окремих приміщень під охорону та Правилами користування сигналізацією.
 • Обслуговування сигналізації, що встановлена на об’єктах, здійснюється тільки співробітниками Виконавця.
 • Технічний стан об’єктів, які приймаються від Замовника під охорону повинен відповідати вимогам діючих нормативних актів України.
 • Охорона матеріальних цінностей, які знаходяться на території, що охороняється, але поза межами приміщень, не є предметом цього договору й здійснюється за окремою угодою.
 • У випадку, якщо на об’єктах, які передаються під охорону, будуть наявні особи, що орендують у Замовника площі чи майно, то охорона площ та цього майна не є предметом даного Договору. Ця охорона майна проводиться за окремим договором між Виконавцем та особою, що орендує майно чи площу.
 • Майно на об’єкті не приймається під охорону у випадках: затоплення, відключення електроенергії, наявності радіоперешкод, відсутності покриття стільникового зв’язку чи невідповідності його параметрів режиму охорони (не з вини Виконавця) до моменту виправлення вказаних перешкод з охорони. У цей період охорона здійснюється силами Замовника або представниками Виконавця (за окремими угодами), при цьому в разі крадіжки Виконавець майнової відповідальності не несе.
 • У випадку зовнішнього пошкодження вікон, вітрин, рекламної продукції чи іншого зовнішнього обладнання (приладів) ремонт здійснює Замовник за умови, якщо Виконавцем вчинені всі належні заходи з попередження та реагування по цьому факту.
 • Стан технічної укріпленості об’єктів має відповідати вимогам ГСТУ 78.11.001-98.
 • При наявності на Об’єкті «Тривожної кнопки» Виконавець приймає на себе зобов’язання здійснювати спостереження за системою термінового виклику НО та реагування на відповідні сигнали без матеріальної відповідальності. При виїзді на Об’єкт НО здійснює відповідні заходи, спрямовані на припинення протиправних дій, забезпечення безпеки Замовника та затримання правопорушника. НО передає затриманого до органів внутрішніх справ за письмовою заявою Замовника.
 • У разі відсутності щомісячної оплати за договором Компанія вправі зупинити надання охоронних послуг.
 • Охоронні послуги за цим Договором надаються Клієнту шляхом спрямування за місцезнаходженням Об’єкту Групи швидкого реагування охоронних компаній, які після прибуття за адресою Об’єкта забезпечують практичне здійснення передбачених законодавством  заходів з охорони Об’єкта шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб.  
 • Прибувши за замовленням Клієнта ГШР здійснює заходи з охорони Об’єкту до моменту забезпечення безпеки з боку третіх осіб, після чого Охоронна услуга вважається наданою Клієнту у повному обсязі. 
 • Якщо інше не буде передбачено за окремою домовленістю Сторін в кожній конкретній ситуації, максимальний час находження ГШР біля Клієнта Об’єкту після припинення реальної загрози не може перевищувати 15 хвилин.
 • Послуги, у тому числі Охоронні, надаються Клієнту виключно на сухопутній території і в межах Зони покриття, та не надаються на території, яка є приватною (будинки, квартири, будь-які домоволодіння) за виключенням, якщо Клієнтом надано документи, що підтверджують законність перебування та знаходження на цій території. Також послуги не надаються на території, яка віднесена до залізничних, водних, авіа об’єктів та транспорту, місцях масових спортивних заходів та ін.
 • Охоронні послуги не надаються Клієнту, який скоює адміністративне або кримінальне правопорушення або намагається їх скоїти або приховати.
 • Приймаючи умови Договору шляхом його Акцептування, Клієнт підтверджує своє усвідомлення та ознайомлення зі змістом Договору та приймає всі умови Договору, у тому числі порядок реєстрації та надання послуг, а також їх оплати.
 • Договір укладається на строк не менше 1 місяця з моменту його акцептування та здійснення оплати. У подальшому Договір поновлюється у разі завчасної оплати (до 20 числа останнього місяця у якому Послуга була оплачена). 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для отримання Послуг за цим Договором Клієнт:

2.1.1. реєструється в Системі, заповнює Реєстраційну форму, ознайомлюється з політикою конфіденційності Компанії, надає згоду на збереження, обробку та використання персональних даних, вносить в Особистий кабінет Персональні дані, фото Об’єкту, документи на право користування Об’єктом або документи про право власності на Об’єкт, іншу інформацію, необхідну для надання Послуг за Договором;

2.1.2. встановлює програмне забезпечення (Мобільний додаток) на особистий Пристрій та проходить авторизацію;

2.1.3. обирає тарифний план та здійснює оплату Компанії згідно з діючими тарифами;

2.1.4. при наданні охоронних послуг ГШР користується всіма правами, передбаченими Законом України «Про охоронну діяльність», у тому числі протидіють порушникам, застосовуючи заходи фізичного впливу, а також спеціальні засоби, повідомляють органи Національної поліції про скоєння такими особами адміністративних та кримінальних правопорушень та інше.

2.1.5. Реєструючись на веб-сайті та замовляючи Товари через інтернет, Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами, розміщеними на цьому сайті.

2.1.6. Покупець повинен володіти необхідним обсягом дієздатності та необхідними повноваженнями для укладення цього Договору через веб-сайт. Реєструючись на веб-сайті, ви гарантуєте, що є повнолітнім та володієте необхідним обсягом цивільної дієздатності для використання веб-сайту.

2.1.7. Будь-яка особа, яка не досягла 18 років, може користуватися послугами лише за згодою батьків або опікунів.

2.1.8. Покупець погоджується з цими Правилами шляхом здійснення наступних обов’язкових дій:

– Оформленням замовлення на Товар в порядку, передбаченому цими Правилами;

– Прийняття та погодження Покупцем умов, встановлених цими Правилами, яке здійснюється під час реєстрації на сайті Продавця – створення облікового запису.

2.2. Факт виконання робіт:

2.2.1. Складання та підписання акту приймання-передачі поставки товарів, монтажних, демонтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт;

2.2.2. Факт прибуття ГШР за Сигналом про допомогу Клієнта та надання останньому Охоронних послуг фіксується в електронному звіті, який заповнюється співробітником ГШР, яка прибула на виклик та вноситься в Систему.

2.3. Клієнт усвідомлює, розуміє та погоджується, що будь який виклик Сигналу про допомогу (здійснений самим Клієнтом або третіми особами) призводить до безумовного та невідкладного виклику ГШР, незалежно від того, чи був направлений Сигнал про допомогу за волею Клієнта або з його необережності, помилки чи за неправдивою інформацією. Кожен виїзд ГШР є підставою для оплати Клієнтом Охоронних послуг згідно тарифам.

2.4. Клієнт усвідомлює, розуміє та погоджується, що для надання належних Охоронних послуг ГШР може вести аудіо, фото та відео зйомку. Клієнт погоджується з аудіо, фото та відео фіксацією, яку проводить ГШР, яка прибула на Сигнал про допомогу, направлений Клієнтом. 

2.5. Призупинення та відновлення надання Послуг:

2.6.1. Клієнт має право зупинити отримання ним, Послуг за цим Договором шляхом направлення листа Компанії на електронну адресу [email protected], з вимогою про тимчасове призупинення надання послуг з Охорони. Послугу буде призупинено протягом 24 годин з моменту отримання та розгляду Компанією листа Клієнта.

2.6.2. Для відновлення отримання Послуг Клієнт повинен звернутися із відповідним листом на електронну адресу [email protected], після чого протягом 24 годин постачання послуг буде відновлене.

 1. ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА ТОВАРІВ, ПОСЛУГ

3.1. Ціни, зазначені на веб-сайті, вказуються в гривнях.

3.2. Ціна Товару не включає вартість доставки, яка залежить від обраного способу доставки Товару та адреси доставки.

3.3. Ціна на Товар/Послуги, зазначена на сайті на момент оформлення замовлення, включає у себе всі розрахунки податків та є кінцевою ціною, обов’язковою як для Покупця, так і для Продавця. Продавець може змінювати ціну Товару в односторонньому порядку до моменту оформлення замовлення. Після оформлення замовлення ціна не може змінюватися, незалежно від будь-яких коригувань цін, зроблених компанією, і будь-яких спеціальних пропозицій або продажів із знижками.

3.4. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на Товари/Послуги, які доступні на веб-сайті, починати продаж нових Товарів/Послуг, пропонувати та скасовувати спеціальні пропозиції на веб-сайті або змінювати їх.

3.5. Оплата Товарів/Послуг здійснюється готівкою при отриманні Товару.

3.6. Оплата при отриманні Товару/Послуг здійснюється шляхом передачі готівкових коштів повноваженому представнику Компанії під час отримання Товару/Послуги.

3.7. Оплата Товарів/Послуг шляхом банківського переказу коштів з використанням банківської картки можлива, якщо це передбачено Продавцем. Це так звані швидкі перекази, що здійснюються через PayU, або електронні перекази, що здійснюються через PayPal. Та онлайн платіж сервісом LiqPay. Для здійснення оплати Товарів/Послуг шляхом банківського переказу коштів, Покупець повинен мати картку, яка дозволяє здійснювати онлайн-платежі (це можна перевірити в банку-емітенті). Оплата карткою здійснюється через LiqPay, PayPal або PayU.

3.8. Зверніть увагу! Компанія ніколи не надсилаємо Покупцеві повідомлення про те, що рахунок для оплати змінився і що потрібно здійснити переказ на рахунок Продавця. Якщо Покупець отримує електронний лист такого змісту, не потрібно відповідати на нього або здійснювати жодних платежів. Натомість потрібно переслати електронне повідомлення в незміненому вигляді на нашу електронну адресу https://mineguard.com..

3.9. Вартість Товарів/Послуг, а також Послуг з охорони встановлюється Компанією на Сайті в розділі «Тарифи» та включають:

Абонентську плату – фіксована плата, яка є винагородою Компанії за Послуги, надані в рамках цього Договору за визначений період (місяць, квартал, рік і таке ін. в залежності від обраного Тарифу). Розмір абонентської плати залежить від обраного Клієнтом «Тарифного плану» та способу надання Послуг;

Виїзд ГШР – плата, яка є компенсацією Компанії, сплачена на користь Охоронної компанії за здійснення виїзду ГШР до Клієнта при подачі ним Сигналу про допомогу та/або надання охоронних послуг.

3.1. Товари/Послугу Клієнт отримує особисто та право на її отримання не може бути передано ним іншій особі. Вартість послуг, обирається Клієнтом самостійно, за тарифним планом, встановленим Компанією https://mineguard.com.

3.2. Компанія надає Товари/Послуги Клієнту особисто на умовах повної оплати та активує сервіс для Клієнта в 00:00 наступного дня після отримання коштів від Клієнта на розрахунковий рахунок Компанії згідно обраного тарифу. Внесені Клієнтом кошти відображаються в Особистому кабінеті Клієнта, який дозволяє Клієнту їх контролювати. 

3.3. Абонентська плата та компенсація виїзду ГШР знімаються з рахунку Клієнта згідно з умовами, зазначеними в обраному Тарифному плані. У разі відмови Клієнта від послуг після оплати, остання не повертається.

3.4. Для продовження обслуговування (отримання Послуг) за раніше обраним тарифним планом Клієнт зобов’язаний оплатити обслуговування на наступний період не пізніше, чим за 5 (п’ять) днів до його початку. У протилежному випадку, після закінчення оплаченого Клієнтом періоду, обслуговування та можливість подачі Сигналу про допомогу призупиняється до моменту отримання від Клієнта оплати.

3.5. Вартість послуг може бути змінена Компанією в односторонньому порядку з обов’язковою публікацією нових тарифів на Сайті, повідомленням Клієнта на електрону пошту та/або через Особистий кабінет.

3.6. Всі оплати за даним договором здійснюються в національній валюті України – гривні Клієнтом із зазначенням своїх ПІБ або ID шляхом, тобто здійснення оплати на банківський рахунок Компанії, реквізити якої зазначені в цьому Договорі або Особистому кабінеті Клієнта через Мобільний додаток.

3.7. Компанія має право автоматично списувати суму чергового платежу, згідно обраного Клієнтом тарифного плану, за наступний період, якщо це дозволено банком Клієнта. У випадку коли банківська карта виготовлена в іншій валюті платежу, не передбаченої Договором, банк-емітент може стягувати додаткову плату за конвертацію, відповідно до встановлених тарифів.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. на отримання Товарів / Послуг відповідно до умов Договору;

4.1.2. на отримання відомостей та інформації про отримувані Товари / Послугу;

4.1.3. на призупинення отримання Товару / Послуги;

4.1.4. на нерозголошення персональних даних та інформації, яка стала відома Компанії;

4.1.5.на інші права, передбачені Договором;

4.1.6.на відшкодування збитків внаслідок заподіяної шкоди особисто Клієнту з вини Компанії.

4.2. Клієнт зобов’язується:

 • До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Компанією.
 • На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
 • добросовісно виконувати умови Договору;
 • надавати правдиву, точну та повну інформацію в ході Реєстрації та у Особистому кабінеті;
 • своєчасно оплачувати Товари / Послуги Компанії;
 • самостійно наглядати за технічною справністю та працездатністю Пристрою;
 • у разі виявлення несанкціонованого доступу до Особистого кабінету, змінити паролі до доступу та повідомити про це Компанію на електронну адресу;
 • не передавати третім особам своє право на надання охоронної послуги та дані для входу до Особистого кабінету; 
 • суворо дотримуватись вимог Інструкції про порядок приймання (здавання) об’єктів та окремих приміщень під охорону та правила користування сигналізацією (Додаток № 2).
 • Виконавцю список уповноважених осіб Замовника для сповіщення їх Виконавцем про спрацювання сигналізації на Об’єкті та участі в перезакритті Об’єкту. Список уповноважених осіб Замовника із зазначенням їх місця проживання, домашнього та службових телефонів, та інших можливих засобів зв’язку надається Виконавцю під час укладання цього договору та поновлюється при внесенні до цього списку змін чи доповнень.
 • не розголошувати стороннім особам правила користування сигналізацією, привласнений пультовий номер, індивідуальний електронний ключ або код зняття, не дозволяти користуватись сигналізацією особам не внесеним до списку осіб, які користуються сигналізацією.
 • проводити відповідно до Актів обстеження та Договору заходи по обладнанню Об’єктів сигналізацією, створювати належні умови для забезпечення збереження майна та сприяти Виконавцю при виконанні ним своїх функцій. Проводити удосконалення організаційно-технічних заходів по збереженню майна на об’єктах, що знаходяться під охороною.
 • виконувати заходи по усуненню недоліків, які встановлені при обстеженні Об’єкту Замовника та по яких складений і підписаний Акт уповноваженими особами обох сторін.
 • на вимогу Виконавця надати схему Об’єкту (в довільній формі), що береться під охорону, з метою планування організаційних заходів з охорони.
 • забезпечувати справний стан стін, стелі, підлоги, вікон, люків, дверей Об’єктів, де знаходиться майно, з метою унеможливлення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на Об’єкт без їх пошкодження.
 • за свій рахунок придбавати, встановлювати та проводити ремонт сигналізації, встановленої на Об’єкті, у разі виходу її з ладу не з вини Виконавця. Купувати та своєчасно замінювати джерела резервного живлення для засобів сигналізації, які мають технічну можливість їх використання.
 • перед здаванням майна, що знаходиться на Об’єкті, під охорону, перевіряти чи не залишились в приміщеннях Об’єкта сторонні особи, включені електро-, газоприлади, інші джерела вогню та системи водопостачання в несправному стані.
 • грошові кошти, цінні папери, вироби із золота, платини, паладію та вироби з коштовним камінням, годинники в золотих, платинових і срібних корпусах, зброя і боєприпаси, акцизні документі, отрута і наркотичні речовини, а також інші предмети та речі збереження яких передбачено нормативними актами, зберігаються в окремому приміщенні у сейфі або металевій шафі (ящику), що прикріплюється до підлоги. Не допускати зберігання виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням більше встановленого ліміту і без відповідних дозволів контролюючих органів.
 • вживати заходів до своєчасного ремонту мережі електроживлення, до якої підключена сигналізація.
 • забезпечити вільний доступ уповноважених осіб Виконавця до встановленої на Об’єкті сигналізації.
 • допускати до обслуговування та ремонту сигналізації, встановленої на Об’єкті, тільки уповноважених представників Виконавця.
 • своєчасно здійснювати оплату по цьому договору, а також відшкодовувати витрати Виконавця по обслуговуванню та ремонту сигналізації.
 • при виявленні порушень цілісності Об’єктів (пошкодження дверей, вікон, замків, стін, підлоги, стелі тощо), що включені до дислокації об’єктів, де знаходиться майно, що охороняється, негайно повідомити Виконавця і територіальний орган внутрішніх справ.
 • у випадку спрацювання сигналізації, прибути на Об’єкт для його перезакриття не пізніше 1 (однієї) години з моменту отримання від Виконавця (за телефоном уповноваженої особи) повідомлення про спрацювання сигналізації.
 • у випадку втрати пультового номеру, індивідуального електронного ключа або коду зняття особою у якої він повинен знаходитись або його перехід у відання сторонніх осіб, відповідальна особа Замовника зобов’язана негайно повідомити за телефоном, сказаним у Додатку № 2 для своєчасного блокування.
 • письмово повідомляти Виконавця в строк не менш ніж за 5 діб до початку робіт по проведенню капітального ремонту або переобладнанню Об’єкта з майном, що охороняється, про зміну на ньому режиму, профілю робіт, появі нових або заміні місць зберігання цінностей, а також про проведення заходів, внаслідок яких може виникнути необхідність зміни характеру охорони Об’єкта.
 • знайомити працівників Виконавця з існуючими на Об’єкті правилами з охорони праці, які стосуються здійснення Виконавцем своїх функцій та проводити необхідні заходи з охорони праці співробітників Виконавця.
 • у відповідності до вимог «Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» надати копії чинних документів на право власності чи користування об’єктами, які знаходяться під охороною, а також документи, які підтверджують повноваження фізичної особи на вчинення юридичних дій від імені юридичної особи (довіреність або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 • письмово, не менше ніж за 3 години до початку, повідомляти Виконавця про дату та час проведення інвентаризації майна на Об’єкті та визначенні розміру збитків, завданих проникненням сторонніх осіб на Об’єкт в період спостереження. Інвентаризація майна на Об’єкті та визначення розміру збитків здійснюються за участю уповноважених представників Виконавця у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 • замовник повинен викликати виїзд НО лише у разі вчинення третіми особами на Об’єкті злочинів в понятті установленому Кримінальним кодексом України, або адміністративних правопорушень, в понятті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Замовник не має права залучати групи НО до участі у вирішенні спірних питань, пов’язаних з його господарською діяльністю або трудовими спорами. Недотримання уповноваженими особами Замовника цих вимог є підставою звільнення Виконавця від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе договірних зобов’язань за такий виклик, який вважається хибним викликом.
 • протягом 3-х діб з моменту виявлення, письмово повідомляти Виконавця про всі недоліки та порушення виконання договору Виконавцем для прийняття необхідних заходів. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення, зобов’язання за договором вважаються виконаними Виконавцем якісно та у повному обсязі.

4.3. Права Компанії:

4.3.1. Компанія має право на внесення змін до Договору в односторонньому порядку;

4.3.2. Компанія має право не надавати Послугу у разі: надання Клієнтом недостовірної, неточної або наданої з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України інформації; порушень умов Договору; експлуатації Клієнтом несправного Пристрою; наявність спору між Сторонами про умови надання Послуги; розповсюдження Клієнтом недостовірної та такої, що порочить ділову репутацію Компанії інформації; невиконання рекомендацій Компанії з питань надання йому Послуги; у разі вчинення Клієнтом адміністративного або кримінального правопорушення; 

4.3.3. оновлювати Мобільний додаток; вносити зміни до Публічної оферти та Договору;

4.3.4. залучати до надання Товарів / Послуги інші охоронні компанії для виконання своїх зобов’язань за цим Договором;

4.3.5. не реагувати на Сигнали, що надходять з поза меж Зони покриття, про що Клієнт негайно повідомляється телефонним дзвінком або відповідним СМС.

4.4. Компанія зобов’язується:

4.4.1. своєчасно та якісно надавати Товари / Послугу відповідно до умов Договору;

4.4.2. зберігати персональні дані Клієнта та інформацію отриману в результаті надання Товарів / Послуг;

4.4.3. надавати відомості та інформацію про Товари/ Послуги, що надається Клієнту за його вимогою.

Забезпечити охорону майна Замовника, прийнятого під охорону на Об’єкті, від розкрадання. Не допускати проникнення сторонніх осіб на об’єкт, що охороняється, а у випадку їх проникнення прийняти міри щодо їх затримання.

4.4.4. прийняти під спостереження ПЦС та здійснювати цілодобове спостереження за сигналізацією, встановленою на Об’єктах Замовника у відповідності до умов цього договору та додатків до нього.

4.4.5. не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої відноситься інформація про пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку і контролю за здійсненням охорони.

4.4.6. у випадку надходження на ПЦС сигналу про спрацювання сигналізації на Об’єкті в період спостереження, забезпечити негайний виїзд та прибуття в технічно можливий термін НО. У разі виникнення потреби перезакрити Об’єкт, Виконавець повинен повідомити про це Замовника та забезпечити візуальний контроль за Об’єктом до його прибуття, але не більше 1 (однієї) години з моменту попередження Замовника.

4.4.7. Спільно з Замовником здійснювати заходи по впровадженню засобів охоронного призначення і безпеки на Об’єкті.

4.4.8. Здійснювати експлуатаційне обслуговування сигналізації та усувати її несправності за письмовою або усною заявою Замовника в технічно можливий строк.

4.4.9. Повідомляти в чергову частину органів внутрішніх справ і Замовнику про факт порушення цілісності Об’єкта або збитки, заподіяні пошкодженням майна, що охороняється. До прибуття представників територіального органу внутрішніх справ або органів слідства забезпечувати недоторканість місця події.

4.4.10. Виконавець спільно з Замовником не менше одного разу на рік, а по окремих категоріях об’єктів у строки, встановлені нормативними актами МВС України, проводить обстеження технічного стану об’єктів, обладнаних сигналізацією, перелічених у Дислокації. При обстеженні складається Акт за підписами уповноважених представників Виконавця і Замовника, в якому зазначаються строки усунення Замовником виявлених недоліків, а також обов’язок інформувати про виправлення недоліків Виконавця.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ТА

ОБМЕЖЕННЯ СТОРІН

5.1. У разі порушення зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Компанія не несе відповідальності за:

5.2.1. помилки, неточності, неправдиву інформацію що надані Клієнтом під час реєстрації;

5.2.2. зберігання майна Клієнта;

5.2.3. втрату, викрадення, незаконне розповсюдження інформації та відомостей, які стали відомі Клієнту під час надання Послуги;

5.2.4. за неналежне виконання Послуги внаслідок: зупинення функціонування шляхів сполучення або окремих частин доріг та автомагістралей; стихійних лих, що унеможливлюють надання Послуги; збоїв в електричної мережі та відсутності Інтернет-з’єднання;

5.2.5. Компанія несе відповідальність за зобов’язання за даним Договором згідно умов оплачених Клієнтом послуг та за жодних обставин не відшкодовує збитки та втрачену вигоду. Всі інші спори, щодо заподіяння шкоди Компанії або Клієнту вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Умови політики зберігання, обробки, захисту, персональних даних зазначені на сайті https://mineguard.com та є невід’ємною частиною Договору (додаток 3).

 1. ЗБІР ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

6.1. Акцептуючи цей Договір, Клієнт дає свою згоду на обробку, зберігання та використання Компанією своїх персональних даних та погоджується з політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.

6.2. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Компанія.

При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:

– даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;

– файли cookie;

– ір-адреси;

– параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у разі настання обставин нездоланого характеру (форс-мажор), які сторони не могли передбачити (стихійні лиха, бойові дії, терористичні акти та ін.). Перелік форс-мажорних обставин визначений чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконати зобов’язання за договором у разі настання форс-мажорних обставин; Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.3. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

7.4. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.5. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

7.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7.7. Завантаження будь якої інформації до Мобільного додатку Клієнта здійснюється самостійно та клієнт самостійно відповідає за втрату інформації з його Пристрою, завантаження на нього шкідливого програмного обладнання, яке унеможливило його працездатність;  

7.8. Компанія не гарантує відсутність можливих технічних помилок в роботі програмного забезпечення Сайту та Мобільного пристрою. Компанія зобов’язується вживати всіх заходів для усунення технічних помилок, аварій, поламок у максимально короткі строки.

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

8.1. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів та переписки або у судовому порядку згідно законодавства України за місцезнаходженням Компанії.

8.2. Клієнт вправі звернутися до Компанії із відповідним звернення на її електронну адресу та отримати протягом 30 днів обґрунтовану відповідь на електронну адресу Клієнта або в його Особистий кабінет.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір припиняється у разі:

9.1.1. виконання його предмету за сплачений період і відсутності подальшої оплати;

9.1.2. домовленості Сторін;

9.2.3. повідомлення Компанією на електронну адресу Клієнта у разі суттєвого порушення останнім Умов Договору;

9.1.3. в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцептування (погодженням з ним) Клієнтом та свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом його умов.

10.2. Цей Договір складений письмово у вигляді електронного документу та не потребує підписання у паперовій формі.

 1. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

Фізична особа-підприємець — Святовець Дмитро Вікторович.

Реєстраційний номер: 3215504576 від 01.12.2020 року.

Місцезнаходження: Україна, 69071, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Чарівна, буд.119, кв.268.

Контакти: [email protected]