fbpx
Перейти до вмісту

Додаток № 1 до Договору публічної оферти
про надання послуг охорони (публічний
договір приєднання) ред. 01.02.2021 р.
«Політика конфіденційності,
захисту і обробкиперсональних
даних»

MineGuard - Політика конфіденційності
Додаток здійснює збір певних Персональних даних Клієнтів (Користувачів)

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ

Персональні дані збираються з метою правильної верифікації Користувача та надання йому якісного сервісу з охорони. Дані збираються та зберігаються за допомогою наступних сервісів:

 • Дозволи на доступ до даних, що зберігається на Пристрої Користувача;
 • Дозволи на доступ до даних, що зберігається на Пристрої Власника Додатку.

Персональні дані:
Дозвіл на доступ до камери Пристрою; дозвіл на доступ до пам’яті Пристрою; дозвіл
на доступ до текстових SMS-повідомлень; дозвіл на точну (тривалу) локалізацію.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОЛІТИКИ

Власник і Контролер даних.
Категорії даних, що збираються.

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Додаток (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: дозвіл на доступ до камери; дозвіл на точну (тривалу) локалізацію; дозвіл на доступ до текстових SMS-повідомлень; дозвіл на доступ до пам’яті.

Повні відомості про кожну категорію Персональних даних, що збираються, наводяться у відповідних розділах цієї політики конфіденційності або у спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток при його використанні.
Якщо не вказано інше, всі Дані, які запитує Додаток, є обов’язковими. У разі неподання зазначених Даних Додаток може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов’язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків в частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.

Користувачам, які не впевнені в тому, які Персональні дані є обов’язковими, рекомендується зв’язатися з Власником Додатку.

Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіє Додаток, використовують Файли «Cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Користувачеві Сервісу, що вимагається, а також будь-яких інших цілей, зазначених в цьому документі, і в Правилах
щодо використання файлів «Cookie» (якщо такі є).
Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, отримані, опубліковані або передані через це Додаток, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідної третьої особи на надання Даних Власнику Додатку.

Метод і місце обробки Даних.
Методи обробки.

Власник Додатку приймає адекватні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого
знищення.

Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур і методів, суворо пов’язаними з зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника Додатку, певним категоріям відповідальних осіб, які беруть участь в роботі цього Додатка (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник Додатку доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Обновлюваний перелік
зазначених осіб та сторін можна в будь-який час вимагати від Власника Додатку.

Правова підстава для обробки.

Власник Додатку може обробляти Персональні дані, які стосуються Користувачів, якщо застосований один з нижчезазначених критеріїв:

• Користувачі дали свою згоду на використання Даних для однієї або декількох конкретних цілей;
• Надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем і (або) будь-яких попередніх укладення договору зобов’язань;
• Обробка необхідна для виконання встановленого законом обов’язку, який покладений на Власника;
• Обробка пов’язана з тим чи іншим завданням, яке здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника Додатку;
• Обробка необхідна в цілях забезпечення законних інтересів Власника Додатку або третьої сторони.

У будь-якому випадку Власник охоче допоможе прояснити конкретну правову підставу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних, передбаченим законом або договором, або вимогою, необхідною для укладення договору.

Місце.

Дані обробляються в операційних офісах Власника Додатку і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сервіси, що займаються їх обробкою.

Залежно від місцезнаходження Користувача передача Даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до розділу, який містить докладні відомості про обробку Персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних в ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або в будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими власником для захисту їх Даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись з відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленою в розділі з контактними даними.

Термін зберігання.

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані.

Таким чином:
• Персональні дані, зібрані для цілей, пов’язаних з виконанням договору між Власником Додатку та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такий договір не буде виконаний у повному обсязі.
• Персональні дані, зібрані з метою забезпечення законних інтересів Власника Додатку, зберігаються до тих пір, поки вони необхідні для здійснення таких цілей.

Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, переслідуваних Власником, у відповідних розділах цього документу, або звернувшись до Власника Додатку. Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки таку згоду не буде відкликано.

Крім того, Власник Додатку може бути зобов’язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленого законом обов’язку або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Мета обробки.

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати Власнику
Додатку можливість надавати якісний Сервіс, дотримуватися вимог законодавства, реагувати на запити правоохоронних органів, захищати свої права та інтереси (або права та інтереси користувачів або третіх сторін), виявляти будь-які злочинні або шахрайські дії.

Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про Персональні дані, що використовуються для досягнення кожної мети, в розділі «Детальна інформація про обробку Персональних даних».

Дозволи для доступу до даних, що зберігається на пристрої Користувача.

Додаток може запитувати певні дозволи на доступ до даних, що зберігаються на пристрої Користувача залежно від конкретного пристрою Користувача, які дозволять йому звертатися до даних його пристрою, як описано нижче.

Зазначені дозволи надаються Користувачем до початку обробки будь-якої інформації. Після надання дозволу на доступ, воно може бути анульовано Користувачем у будь-який час. Для відкликання дозволу Користувач може скористатися системними налаштуваннями або звернутися до Власника Додатку відповідно до контактної інформації, вказаної в цьому документі.

Процедура контролю за дозволами для доступу може варіюватися в залежності від типу пристроїв і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем.

Зауважуємо, що відгук одного чи кількох дозволів на доступ може вплинути на коректне функціонування Додатку.

У разі надання Користувачем зазначених нижче дозволів, відповідні Персональні дані будуть оброблені (доступ, зміна або видалення) за допомогою Додатку.

Дозвіл на доступ до Камери.

Використовується для отримання доступу до камери, фотографій і відео, що зберігається на пристрої.

Дозвіл доступу до Пам’яті.

Використовується для отримання доступу до спільних зовнішніх пристроїв зберігання даних.

Дозвіл доступу до текстових SMS-повідомлень.

Використовується для отримання доступу до системи обміну повідомленнями Користувача. Передбачає можливість відправлення, отримання та читання текстових smsповідомлень.

Дозвіл на Точну (тривалу) локалізацію.

Використовується для отримання доступу до точного місця розташування Пристрою Користувача. Додаток має право збирати, використовувати і ділитися місцем розташування
Користувача з метою надання послуг, пов’язаних з місцезнаходженням.

Права користувачів.

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, оброблюваних Власником Додатку. Зокрема, Користувачі мають право здійснити наступні дії:

 • Відкликати свою згоду у будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
 • Заперечити проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх даних, якщо обробка здійснюється на будь-якій правовій підставі окрім їх згоди. Більш детальна інформація з цього питання наведена у відповідному розділі нижче.
 • Отримати доступ до своїх даних. Користувачі мають право дізнатися, які саме дані обробляються Власником Додатку, отримати інформацію про певні аспекти обробки і отримати копію оброблюваних даних.
 • Перевірити дані і зажадати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх даних і попросити їх оновити або виправити.
 • Обмежити обробку своїх даних. При певних обставинах Користувачі мають право обмежити обробку своїх даних. В цьому випадку Власник не буде обробляти їх дані ні в яких цілях, окрім їх зберігання.
 • Вимагати стерти їх Персональні дані або видалити їх іншим чином. При певних обставинах Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх даних.
 • Отримати свої дані і передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримати свої дані в структурованому та загальнодоступному форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншій контролеру. Це положення застосовується за умови, що дані обробляються автоматичними засобами і що їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією зі сторін якого є Користувач.
 • Подати скаргу. Користувачі мають право пред’явити претензію до компетентного органу щодо захисту своїх даних.

  Відомості про право на заперечення проти обробки даних.

  У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника Додатку, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником Додатку, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обґрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов’язану з їх конкретною ситуацією.

  Разом з тим, Користувачі повинні знати, що, в разі обробки їх Персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть в будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, обробляє чи Власник Додатку Персональні дані в цілях здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

  Порядок здійснення зазначених прав.

  Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна направляти Власнику Додатку, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником в найкоротший термін, що не перевищує одного місяця.

  Додаткова інформація про збір та обробку Даних.
  Судові позови.

  Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником Додатку в судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що Додаток використовувалися неналежним чином. Користувач заявляє про свою поінформованість про те, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

  Додаткова інформація щодо Персональних даних Користувача.

  Крім інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, Додаток може надавати за запитом Користувача додаткову і контекстну інформацію, що стосується конкретних Сервісів або збору і обробки Персональних даних.

  Системні журнали і технічне обслуговування.

  З метою забезпечення роботи системи і її технічного обслуговування Додаток і будьякі сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Додаток взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні
  дані (зокрема, IP-адреса).

  Інформація, відсутня в цих правилах.

  Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати від Власника Додатку. Дивіться контактні дані, зазначені на початку цього документа.

  Як обробляються запити «Не відстежувати».

  Додаток не підтримує запити «Не відстежувати». Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

  Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності Персональних даних.

  Власник Додатку обумовлює за собою право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності Персональних даних шляхом подання відповідного повідомлення користувачам на даній сторінці і, можливо, всередині даного Додатку і (або) – наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору – шляхом подання відповідного повідомлення Користувачам з використанням будь-якої контактної інформації, доступної
  Власнику Додатку. Наполегливо рекомендується періодично перевіряти дану сторінку, звіряючись з датою останньої зміни, зазначеної внизу.

  У разі, якщо зміни вплинуть на діяльність з обробки, яка здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник Додатку повинен повторно отримати згоду від Користувача, якщо це необхідно.

  Визначення термінів і посилання на правові норми.
  Персональні дані (або Дані)

  Будь-яка інформація, яка прямо, опосередковано або у зв’язку з іншою інформацією – в тому числі персональним ідентифікаційним номером – забезпечує можливість виявлення або впізнаваність фізичної особи.

  Дані про використання (мережевих ресурсів)

  Інформація, яку автоматично збирають Додаток або сторонні сервіси, які використовує Додаток, зокрема: IP-адреси або доменні імена комп’ютерів Користувачів, які використовують Додаток, URL-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, який вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка і т.д.), країна походження, характеристики веб-оглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці Додатку), і відомості про переміщення всередині Додатку з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою Користувача.

  Користувач

  Окрема особа, що використовує Додаток, який, якщо не вказано інше, збігається з Суб’єктом даних.

  Суб’єкт даних

  Фізична особа, до якого відносяться Персональні дані.

  Оброблювач даних (або Адміністратор даних)

  Фізична або юридична особа, офіційний державний орган, агентство або інший орган, які обробляють персональні дані від імені контролера.

  Контролер (або Власник) даних

  Фізична або юридична особа, державний орган, відомство або інша особа, яка самостійно або спільно з іншими особами визначає призначення і засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються того, як експлуатується і використовується Додаток. Якщо не вказано інше, контролером даних є Власник Додатку.

  Прикладна програма (додаток)

  Засіб, за допомогою якого здійснюються збір і обробка Персональних даних Користувача.

  Послуга (або Сервіс)

  Послуга, яку надає Додаток, описана у відповідних умовах (якщо такі є), а також на цьому сайті або в цьому Додатку.

  Правова інформація

  Ця політика конфіденційності підготовлено на основі положень різних законодавчих актів, в тому числі ст. 13/14 Постанови (ЄС) 2016/679 («Загальні положення про захист персональних даних»).

  Якщо в цьому документі не вказано інше, то дія правил забезпечення конфіденційності Персональних даних поширюється виключно на Додаток.